Apie mus

2% gyventojų pajamų mokesčio skyrimas žirgyno paramai

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 nuoš. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai įstaigai.

Paramos skyrimą galite atlikti adresu deklaravimas.vmi.lt Ten rasite įvairias prisijungimo galimybes ir paaiškinimus kaip prisijungti. Po to kai prisijungsite dešinėje pusėje rasite nuorodą Paramos skyrimas. Tuomet atsidarys puslapis, kuriame galėsite nuspausti nuorodą "Pildyti formą tiesiogiai portale".

1. Formos viršuje užsipildys jūsų asmeniniai duomenys.
2. Nurodykite mokestinį laikotarpį (laukelis 5) pernai metus.
3. Gavėjo tipas (laukelis E1): 2
4. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (laukelis E2): 302754824
5. Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (laukelis 6S): pažymėti X
6. Mokesčio dalies dydis (nuošimčiais) (laukelis E4): 2

ir spaudžiate "Pateikti deklaraciją".

Pastaba: Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).